ITER
ITER
I.T.E.R. is een dynamisch en gewaardeerd intersectoraal forensisch samenwerkingsverband in Brussel. We zijn op zoek naar een klinisch psycholoog - tea...
Om het grote publiek te sensibiliseren en de taboesfeer te doorbreken, ontwierp het platform 26 geïllustreerde en duidelijke roll-ups. Alle of een dee...
Kaffee Similes
Kaffee Similes
20 dec.
17 jan.
21 feb.
21 mrt.
18 apr.
16 mei.
20 jun.
Moeilijk thuis, in je omgeving, met iemand die “anders” met de dingen omgaat ? Voel je je hiermee niet goed ? Similes helpt familie, vrienden, buren e...
offre d'emploi
offre d'emploi
De vzw DGGZ Antonin Artaud (gespecialiseerd in de begeleiding van psychiatrische patienten) werft een COORDINATOR. Contract voor onbepaalde duur 0,75 ...
Een nieuwe stap in het openstellen van psychologische zorg voor de bevolking: vanaf 1 september 2021 wordt het aanbod van eerstelijnspsychologische zo...
Similes Brussel
Similes Brussel
22 nov.
10 feb.
17 mrt.
21 apr.
Inforeeks over Geestelijke Gezondheid organiseerd door Similes Brussel         6 € - 3 € voor leden van Similes
Mobiele Teams Psychiatrische Zorg 2021
Mobiele Teams Psychiatrische Zorg 2021
Ons Platform heeft zojuist een overzicht gepubliceerd van de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De...
ligne de soutien et d'entraide
ligne de soutien et d'entraide
Het Platform heeft een hulplijn voor geestelijke gezondheid opgezet die vanaf begin Juli operationeel zal zijn. Via dit gratis nummer zullen vrijwill...
Een reeks filmpjes over de leefwereld van vrouwen die legale of illegale middelen gebruiken en de hulpverleensters die hen begeleiden, geproduceerd do...
De opiniepeiling onder professionals in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg over de impact van de eerste coronagolf op hun activiteit...