Onderzoek & Publicaties

Hieronder vindt u het onderzoek en de publicaties van het Platform.

Sommige van deze publicaties kunnen in gedrukte vorm worden besteld. Om te weten of zij kunnen worden besteld en om een bestelling te plaatsen, gelieve een e-mail te sturen naar info@platformbxl.brussels :

Overzicht van Mobiele Teams

Een nieuw overzicht van de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Sommige diensten zijn beschikbaar voor jongeren vanaf 16 jaar.

Jaar van uitgave : 2021

De toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg vanuit de Brusselse OCMW’s: een stand van zaken

Rapport geschreven door de dienst Armoede-geestelijke gezondheid van ons Platform, op basis van een kwalitatief onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd in de Brusselse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's).

Jaar van uitgave : 2019

Inschatting van de behoefte aan mobiele crisisteams (2a) en mobiele assertieve teams (2b) en hun verdeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jaar van uitgave : 2019

De brochure over de Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) in Brussel.

De initiatieven Beschut Wonen bieden een verblijf, zo lang als nodig, aan psychisch kwetsbare volwassenen die moeilijkheden ondervinden om volledig zelfstandig te leven.

Jaar van uitgave : 2018

De brochure over de vertrouwenspersoon 

Jaar van uitgave : 2018

Memorandum van de Waalse overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg.

Perspectieven en aanbevelingen.

Jaar van uitgave : 2016

Geestelijke gezondheid: samenwerking tussen huisartsen en gezondheidswerkers in de sector

om de integratie van de zorg in het Brussels Gewest te versterken.

Jaar van uitgave : 2015

Actieonderzoek "dakloosheid en geestelijke gezondheid"

In juni 2012 werd ons Platform door de leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen, de ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, gevraagd om onderzoek te doen naar de verbanden tussen dakloosheid en geestelijke gezondheid, in samenwerking met de betrokken actoren.

Jaar van uitgave : 2014